::: สินค้า ::: // Product //      
 
   
   

CODE : ST-A01
NAME : Dido Size 14x5 In (2 way) / ดีโด้ ขนาด 14x5 นิ้ว (2 ทาง)
PACK :
1 box / 1 pc.
PRICE : กล่องละ 1,950 บาท
PROMOTION : -----


 

DETAIL : อวัยวะเทียมสองทาง ความยาว 14 x 5 นิ้ว ทำด้วยซิลิโคนแบบนิ่มพิเศษ สินค้าคุณภาพ เกรด A จากอเมริกา
สินคัาตัวนี้นิ่มมาก ซิลิโคนอย่างดี ใช้ร่วมแบบ ผู้หญืงกับผู้หญิง หรือแบบ ใส่เข้าทั้งขางหน้าและข้างหลัง พร้อมกันได้
ตัวนี้สามารถงอได้ถึง 180 องศา